MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Middenin de maatschappij

Goed bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is verweven met elk facet van onze bedrijfsvoering. Binnen het brede werkterrein van MVO heeft het voorkomen van problematisch speelgedrag echter onze absolute topprioriteit. Daarnaast uit MVO zich ook in onze keuze voor duurzame en milieuvriendelijke materialen en installaties. Het feit dat we ons Jack’s Casino in Van der Valk Exclusief hotel Tilburg hebben laten bouwen volgens het hoogste keurmerk van BREAAM-NL, getuigt eveneens van onze aandacht voor het milieu.

Aandacht voor gasten met een beperking

Dat we oog hebben voor mensen met een beperking, vinden we vanzelfsprekend. Het impliceert dat al onze casino’s in alle opzichten toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Drempels zijn er niet. Een lift wel. Binnen het casino zijn de gangpaden voldoende breed voor rolstoelgebruikers. Ook de toiletruimten zijn rolstoeltoegankelijk en er is een gehandicaptentoilet aanwezig dat voldoet aan de eisen. Er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die toeziet op mensen met een beperking en de toegankelijkheid van het casino. Overigens worden gasten met een geestelijke beperking niet zonder meer toegelaten in onze vestigingen. Deze groep is immers kwetsbaar als het gaat om kansspelen.

Sponsoring

Ook in onze omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om onze betrokkenheid bij de samenleving te tonen. Dit uit zich in de ondersteuning van diverse lokale initiatieven op cultureel, sportief en maatschappelijk gebied. Voorbeelden zijn muziekfestivals zoals het Jack’s Casino Festival van het Levenslied in Tilburg, Jack’s Soul Live en sportclubs zoals ijshockeyclub Tilburg Trappers en Heroes Basketball in Den Bosch. Ook sponsoren we ieder jaar de Jack’s Racing Day in Assen en supporteren we kleinere initiatieven door het hele land.Logo Tilburg Trappers